REMPOŻ
”REMPOŻ” Spółka Cywilna A & Z Przewłoka
Zakład Konserwacji Sprzętu Przeciwpożarowego i Systemów Antywłamaniowych
24-100 Puławy, ul. Słoneczna 1
tel./fax +48 818 818 044
tel. kom. +48 604 798 585 | +48 602 260 359

e-mail: rempoz@interia.pl | rempoz@op.pl

Dział prawny

W dziale prawnym znajdą Państwo instrukcje, przepisy oraz normy związane z ochroną przeciwpożarową:

 • przepisy przeciwpożarowe
 • instrukcje
 • znaki ochrony przeciwpożarowej
 • znaki ewakuacyjne

Jeśli są Państwo zainteresowani stworzeniem instrukcji przeciwpożarowej dla konkretnego obiektu, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dokumenty związane z kontrolą i odbiorem obiektu przez Państwową Straż Pożarną:

Przykładowe znaki ochrony przeciwpożarowej przedstawione poniżej są zgodne z następującymi normami:

 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

Przykładowe znaki ewakuacyjne przedstawione poniżej są zgodne z następującymi normami:

 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 

oferta

sprzedaż
usługi
opracowania